معرفی محصول
ضرایب تکرار و شدت حادثه در سیستم های مدیریتی HSE و OHSAS
ضرایب تکرار و شدت حادثه در سیستم های مدیریتی HSE و OHSAS
ضرایب تکرار و شدت حادثه در سیستم های مدیریتی HSE و OHSAS
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ضرایب تکرار و شدت حادثه در سیستم های مدیریتی HSE و OHSAS