معرفی محصول
ارزیابی ارگونومیکی وظایف تکراری کارگران به روش ART در یک صنعت کاشی
ارزیابی ارگونومیکی وظایف تکراری کارگران به روش ART در یک صنعت کاشی
ارزیابی ارگونومیکی وظایف تکراری کارگران به روش ART در یک صنعت کاشی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزیابی ارگونومیکی وظایف تکراری کارگران به روش ART در یک صنعت کاشی