معرفی محصول
نقش سیستم مدیریت HSE در کنترل حوادث ناشی از کار در عملیات حفاری تونل البرز
نقش سیستم مدیریت HSE در کنترل حوادث ناشی از کار در عملیات حفاری تونل البرز
نقش سیستم مدیریت HSE در کنترل حوادث ناشی از کار در عملیات حفاری تونل البرز
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
نقش سیستم مدیریت HSE در کنترل حوادث ناشی از کار در عملیات حفاری تونل البرز