معرفی محصول
بررسي موجودات بيولوژيك در آب تصفيه شده خط ريكاوري تصفيه خانه آب
بررسي موجودات بيولوژيك در آب تصفيه شده خط ريكاوري تصفيه خانه آب
بررسي فراواني موجودات بيولوژيك در آب تصفيه شده در مواقع استفاده از خط ريكاوري در ورودي تصفيه خانه آب(مطالعه موردي: تصفيه خانه آب شهيد بهشتي شهر همدان)
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي فراواني موجودات بيولوژيك در آب تصفيه شده در مواقع استفاده از خط ريكاوري در ورودي تصفيه خانه آب(مطالعه موردي: تصفيه خانه آب شهيد بهشتي شهر همدان)