معرفی محصول
تاثير مواد افزودني شیمیایی خاك بر ميزان جذب و تجمع سرب و کادمیوم در گياهان
تاثير مواد افزودني شیمیایی خاك بر ميزان جذب و تجمع سرب و کادمیوم در گياهان
تاثير مواد افزودني شیمیایی خاك بر ميزان جذب و تجمع سرب و کادمیوم در گياهان بومی شمال ایران
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
تاثير مواد افزودني شیمیایی خاك بر ميزان جذب و تجمع سرب و کادمیوم در گياهان بومی شمال ایران