معرفی محصول
مقایسه دو روش EC و A-1 شناسائی کلیفرم
مقایسه دو روش EC و A-1 شناسائی کلیفرم
مقایسه دو روش EC و A-1 برای شناسائی کلیفرم های مدفوعی در لجن دفعی نهائی(Biosolids
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مقایسه دو روش EC و A-1 برای شناسائی کلیفرم های مدفوعی در لجن دفعی نهائی(Biosolids