معرفی محصول
مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از گندزدا
مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از گندزدا
بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در استفاده یا عدم استفاده از مواد گندزدا
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در استفاده یا عدم استفاده از مواد گندزدا