معرفی محصول
کارایی انعقاد الکتریکی درحذف کدورت، COD، دترجنت
کارایی انعقاد الکتریکی درحذف کدورت، COD، دترجنت
بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی درحذف کدورت ، COD ، دترجنت و فسفات از پساب کارواش
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی درحذف کدورت ، COD ، دترجنت و فسفات از پساب کارواش