معرفی محصول
بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون درحذف سیانور
بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون درحذف سیانور
بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون درحذف سیانور از فاضلاب کارگاه آبکاری الکتریکی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون درحذف سیانور از فاضلاب کارگاه آبکاری الکتریکی