معرفی محصول
تاثیر دی کلروایزوسیانورات و هیپوکلریت سدیم بر باکتری
تاثیر دی کلروایزوسیانورات و هیپوکلریت سدیم بر باکتری
مقایسه تاثیر دی کلروایزوسیانورات سدیم ( NaDCC ) و هیپوکلریت سدیم (Naocl ) بر باکتری های گرم منفی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مقایسه تاثیر دی کلروایزوسیانورات سدیم ( NaDCC ) و هیپوکلریت سدیم (Naocl ) بر باکتری های گرم منفی