معرفی محصول
کارائی کربن فعال در حذف سموم D-4-2  و دیازینون
کارائی کربن فعال در حذف سموم D-4-2 و دیازینون
مقایسه میزان کارائی کربن فعال گرانولی در حذف سموم D-4-2 و دیازینون از آب آشامیدنی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مقایسه میزان کارائی کربن فعال گرانولی در حذف سموم D-4-2 و دیازینون از آب آشامیدنی