معرفی محصول
Development of Decision Support System for Municipal Solid Waste Management in India
Development of Decision Support System for Municipal Solid Waste Management in India
Development of Decision Support System for Municipal Solid Waste Management in India
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
Development of Decision Support System for Municipal Solid Waste Management in India