معرفی محصول
SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIES – A METHODOLOGY WITH AN APPLICATION IN CRETE
SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIES – A METHODOLOGY WITH AN APPLICATION IN CRETE
SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIES – A METHODOLOGY WITH AN APPLICATION IN CRETE
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
SITTING OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITIES – A METHODOLOGY WITH AN APPLICATION IN CRETE