معرفی محصول
آموزش نرم افزار Expert Choice فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP
آموزش نرم افزار Expert Choice فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP
آموزش نرم افزار Expert Choice فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
آموزش نرم افزار Expert Choice فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP