معرفی محصول
آشنایی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و کاربرد آن در نرم افزار Expert Choice
آشنایی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و کاربرد آن در نرم افزار Expert Choice
آشنایی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و کاربرد آن در نرم افزار Expert Choice
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
آشنایی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و کاربرد آن در نرم افزار Expert Choice