معرفی محصول
مبانی طراحی جمع آوری فاضلاب
مبانی طراحی جمع آوری فاضلاب
مبانی اولیه و ابتدایی یک پروژه طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مبانی اولیه و ابتدایی یک پروژه طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب