معرفی محصول
برآورد نیاز آبی شهر بوکان و بررسی فاکتورها ی مؤثر برآن
برآورد نیاز آبی شهر بوکان و بررسی فاکتورها ی مؤثر برآن
برآورد نیاز آبی شهر بوکان و بررسی فاکتورها ی مؤثر برآن
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
برآورد نیاز آبی شهر بوکان و بررسی فاکتورها ی مؤثر برآن