معرفی محصول
ارتقاي کارائی تصفيه خانه آب بندرعباس با استفاده از تغيير بستر صافي
ارتقاي کارائی تصفيه خانه آب بندرعباس با استفاده از تغيير بستر صافي
ارتقاي کارائی تصفيه خانه آب بندرعباس با استفاده از تغيير بستر صافي
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارتقاي کارائی تصفيه خانه آب بندرعباس با استفاده از تغيير بستر صافي