معرفی محصول
بررسي كارايي پلي آلومينيوم كلرايد و كلرورفريك در تصفيه خانه آب شهر سنندج
بررسي كارايي پلي آلومينيوم كلرايد و كلرورفريك در تصفيه خانه آب شهر سنندج
بررسي كارايي پلي آلومينيوم كلرايد و كلرورفريك در تصفيه خانه آب شهر سنندج
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي كارايي پلي آلومينيوم كلرايد و كلرورفريك در تصفيه خانه آب شهر سنندج