معرفی محصول
بررسي تغييرات مكاني فسفر در مزارع سيب زميني شهرستان سراب با استفاده از GIS
بررسي تغييرات مكاني فسفر در مزارع سيب زميني شهرستان سراب با استفاده از GIS
بررسي تغييرات مكاني فسفر در مزارع سيب زميني شهرستان سراب با استفاده از GIS
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي تغييرات مكاني فسفر در مزارع سيب زميني شهرستان سراب با استفاده از GIS