معرفی محصول
خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط زباله هاي شهري در شهرهاي ايران
خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط زباله هاي شهري در شهرهاي ايران
خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط زباله هاي شهري در شهرهاي ايران
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط زباله هاي شهري در شهرهاي ايران