معرفی محصول
بررسي وضعيت خورندگي و رسوب گذاري منابع تامين آب شرب شهربيرجند درسال 1384
بررسي وضعيت خورندگي و رسوب گذاري منابع تامين آب شرب شهربيرجند درسال 1384
بررسي وضعيت خورندگي و رسوب گذاري منابع تامين آب شرب شهربيرجند درسال 1384
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي وضعيت خورندگي و رسوب گذاري منابع تامين آب شرب شهربيرجند درسال 1384