معرفی محصول
طراحي سيستم جمع آوري و دفن كم هزينه زباله هاي خانگي روستاي رويان شاهرود سال 1382
طراحي سيستم جمع آوري و دفن كم هزينه زباله هاي خانگي روستاي رويان شاهرود سال 1382
طراحي سيستم جمع آوري و دفن كم هزينه زباله هاي خانگي روستاي رويان شاهرود سال 1382
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
طراحي سيستم جمع آوري و دفن كم هزينه زباله هاي خانگي روستاي رويان شاهرود سال 1382