معرفی محصول
امكان سنجي بازيافت از مبداء زباله شهري براي شهر رزن درسال 1383
امكان سنجي بازيافت از مبداء زباله شهري براي شهر رزن درسال 1383
امكان سنجي بازيافت از مبداء زباله شهري براي شهر رزن درسال 1383
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
امكان سنجي بازيافت از مبداء زباله شهري براي شهر رزن درسال 1383