معرفی محصول
بررسي اجزاي فيزيكي زباله شهر سرپلذهاب و هزينه هاي جمع آوري و انتقال آن
بررسي اجزاي فيزيكي زباله شهر سرپلذهاب و هزينه هاي جمع آوري و انتقال آن
بررسي اجزاي فيزيكي زباله شهر سرپلذهاب و هزينه هاي جمع آوري و انتقال آن
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي اجزاي فيزيكي زباله شهر سرپلذهاب و هزينه هاي جمع آوري و انتقال آن