معرفی محصول
بررسي شيرابه زباله بر كيفيت منابع آبهاي زيرزميني در محل دفن زباله شهر سنندج
بررسي شيرابه زباله بر كيفيت منابع آبهاي زيرزميني در محل دفن زباله شهر سنندج
بررسي شيرابه زباله بر كيفيت منابع آبهاي زيرزميني در محل دفن زباله شهر سنندج
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي شيرابه زباله بر كيفيت منابع آبهاي زيرزميني در محل دفن زباله شهر سنندج