معرفی محصول
مدلسازي توسعه عملكرد با كاربرد مدلهاي زيست محيطي و بهره گيري از GIS/RS
مدلسازي توسعه عملكرد با كاربرد مدلهاي زيست محيطي و بهره گيري از GIS/RS
مدلسازي توسعه عملكرد با كاربرد مدلهاي زيست محيطي و بهره گيري از GIS/RS
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مدلسازي توسعه عملكرد با كاربرد مدلهاي زيست محيطي و بهره گيري از GIS/RS