معرفی محصول
بيوجذب جايگزيني مناسب براي روشهاي متدوال حذف فلزات سنگين از آب و فاضلاب
بيوجذب جايگزيني مناسب براي روشهاي متدوال حذف فلزات سنگين از آب و فاضلاب
بيوجذب جايگزيني مناسب براي روشهاي متدوال حذف فلزات سنگين از آب و فاضلاب
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بيوجذب جايگزيني مناسب براي روشهاي متدوال حذف فلزات سنگين از آب و فاضلاب