معرفی محصول
بررسي اثر ساختمان خاك و كود آلي بر حركت باكتري اشريشياكولي در ستونهاي خاك
بررسي اثر ساختمان خاك و كود آلي بر حركت باكتري اشريشياكولي در ستونهاي خاك
بررسي اثر ساختمان خاك و كود آلي بر حركت باكتري اشريشياكولي در ستونهاي خاك
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي اثر ساختمان خاك و كود آلي بر حركت باكتري اشريشياكولي در ستونهاي خاك