معرفی محصول
تهويه زيستي خاك به منظور حذف آلاينده گازوئيل توسط ميكروارگانيزم ها
تهويه زيستي خاك به منظور حذف آلاينده گازوئيل توسط ميكروارگانيزم ها
تهويه زيستي خاك به منظور حذف آلاينده گازوئيل توسط ميكروارگانيزم ها
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
تهويه زيستي خاك به منظور حذف آلاينده گازوئيل توسط ميكروارگانيزم ها