معرفی محصول
بررسي ارتقا نسبت BOD5/COD شيرابه قديمي زباله به روش اكسيداسيون فنتون
بررسي ارتقا نسبت BOD5/COD شيرابه قديمي زباله به روش اكسيداسيون فنتون
بررسي ارتقا نسبت BOD5/COD شيرابه قديمي زباله به روش اكسيداسيون فنتون
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي ارتقا نسبت BOD5/COD شيرابه قديمي زباله به روش اكسيداسيون فنتون