معرفی محصول
ارزيابي آلودگي آبهاي سطحي با تاكيد بر پساب واحدهاي صنعتي
ارزيابي آلودگي آبهاي سطحي با تاكيد بر پساب واحدهاي صنعتي
ارزيابي آلودگي آبهاي سطحي با تاكيد بر پساب واحدهاي صنعتي
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزيابي آلودگي آبهاي سطحي با تاكيد بر پساب واحدهاي صنعتي