معرفی محصول
بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در يک راکتور پلاسمای سرد
بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در يک راکتور پلاسمای سرد
بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در يک راکتور پلاسمای سرد
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در يک راکتور پلاسمای سرد