معرفی محصول
حذف سيانيد از آب باطله موته با استفاده از محلولهاي هيپوكلريت سديم و كلسيم
حذف سيانيد از آب باطله موته با استفاده از محلولهاي هيپوكلريت سديم و كلسيم
حذف سيانيد از آب باطله موته با استفاده از محلولهاي هيپوكلريت سديم و كلسيم
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
حذف سيانيد از آب باطله موته با استفاده از محلولهاي هيپوكلريت سديم و كلسيم