معرفی محصول
مديريت فاضلاب در اجتماعات كوچك و مناطق روستايي كشور (مطالعه موردي روستاهاي استان قم)
مديريت فاضلاب در اجتماعات كوچك و مناطق روستايي كشور (مطالعه موردي روستاهاي استان قم)
مديريت فاضلاب در اجتماعات كوچك و مناطق روستايي كشور (مطالعه موردي روستاهاي استان قم)
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مديريت فاضلاب در اجتماعات كوچك و مناطق روستايي كشور (مطالعه موردي روستاهاي استان قم)