معرفی محصول
آلودگي رودخانه هاي ايران در اثر توسعه شهرها: مطالعه موردي رودخانه هاي دشت تهران
آلودگي رودخانه هاي ايران در اثر توسعه شهرها: مطالعه موردي رودخانه هاي دشت تهران
آلودگي رودخانه هاي ايران در اثر توسعه شهرها: مطالعه موردي رودخانه هاي دشت تهران
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
آلودگي رودخانه هاي ايران در اثر توسعه شهرها: مطالعه موردي رودخانه هاي دشت تهران