معرفی محصول
ارزيابي آلايندگي صنايع شهركرد با تاكيد بر شهرك صنعتي شهر كرد
ارزيابي آلايندگي صنايع شهركرد با تاكيد بر شهرك صنعتي شهر كرد
ارزيابي آلايندگي صنايع شهركرد با تاكيد بر شهرك صنعتي شهر كرد
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزيابي آلايندگي صنايع شهركرد با تاكيد بر شهرك صنعتي شهر كرد