معرفی محصول
بررسي وضعيت جمع آوري، حمل و دفع مواد زايد بيمارستاني بندرعباس در سال 1382
بررسي وضعيت جمع آوري، حمل و دفع مواد زايد بيمارستاني بندرعباس در سال 1382
بررسي وضعيت جمع آوري، حمل و دفع مواد زايد بيمارستاني بندرعباس در سال 1382
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي وضعيت جمع آوري، حمل و دفع مواد زايد بيمارستاني بندرعباس در سال 1382