معرفی محصول
مقايسه كارآيي يك نوع آنتراسيت توليد داخل و نوع خارجي در عمليات تصفيه آب
مقايسه كارآيي يك نوع آنتراسيت توليد داخل و نوع خارجي در عمليات تصفيه آب
مقايسه كارآيي يك نوع آنتراسيت توليد داخل و نوع خارجي در عمليات تصفيه آب
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مقايسه كارآيي يك نوع آنتراسيت توليد داخل و نوع خارجي در عمليات تصفيه آب