معرفی محصول
پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد شهري در مبداء توليد براي شهر خرم آباد در سال 1381
پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد شهري در مبداء توليد براي شهر خرم آباد در سال 1381
پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد شهري در مبداء توليد براي شهر خرم آباد در سال 1381
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد شهري در مبداء توليد براي شهر خرم آباد در سال 1381