معرفی محصول
كمينه سازي مصرف آب و بهينه سازي تصفيه فاضلاب كارخانه قند بيستون
كمينه سازي مصرف آب و بهينه سازي تصفيه فاضلاب كارخانه قند بيستون
كمينه سازي مصرف آب و بهينه سازي تصفيه فاضلاب كارخانه قند بيستون
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
كمينه سازي مصرف آب و بهينه سازي تصفيه فاضلاب كارخانه قند بيستون