معرفی محصول
تست MPN و عوامل موثر درآن جهت شناسائي آلودگي مدفوعي منابع آب
تست MPN و عوامل موثر درآن جهت شناسائي آلودگي مدفوعي منابع آب
تست MPN و عوامل موثر درآن جهت شناسائي آلودگي مدفوعي منابع آب
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
تست MPN و عوامل موثر درآن جهت شناسائي آلودگي مدفوعي منابع آب