معرفی محصول
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح دفن بهداشتي مهندسي زباله شهر اهواز
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح دفن بهداشتي مهندسي زباله شهر اهواز
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح دفن بهداشتي مهندسي زباله شهر اهواز
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح دفن بهداشتي مهندسي زباله شهر اهواز