معرفی محصول
بررسي ميزان تماس فردي با ذرات ريز آلوده كننده هوا (pm2.5) در بين كاركنان دانشگاه برادفورد انگلستان
بررسي ميزان تماس فردي با ذرات ريز آلوده كننده هوا (pm2.5) در بين كاركنان دانشگاه برادفورد انگلستان
بررسي ميزان تماس فردي با ذرات ريز آلوده كننده هوا (pm2.5) در بين كاركنان دانشگاه برادفورد انگلستان
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي ميزان تماس فردي با ذرات ريز آلوده كننده هوا (pm2.5) در بين كاركنان دانشگاه برادفورد انگلستان