معرفی محصول
مقايسه كارايي دو سيستم لجن فعال با رشد چسبيده  و رشد معلق در تصفيه پساب سپتيك تانك
مقايسه كارايي دو سيستم لجن فعال با رشد چسبيده و رشد معلق در تصفيه پساب سپتيك تانك
مقايسه كارايي دو سيستم لجن فعال با رشد چسبيده و رشد معلق در تصفيه پساب سپتيك تانك
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مقايسه كارايي دو سيستم لجن فعال با رشد چسبيده و رشد معلق در تصفيه پساب سپتيك تانك