معرفی محصول
مديريت لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري ايران در افق 1400 (پوستر)
مديريت لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري ايران در افق 1400 (پوستر)
مديريت لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري ايران در افق 1400 (پوستر)
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مديريت لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري ايران در افق 1400 (پوستر)