معرفی محصول
ضد عفوني كردن آب آلوده به ويبريوكلرا توسط جريان الكتريسيته
ضد عفوني كردن آب آلوده به ويبريوكلرا توسط جريان الكتريسيته
ضد عفوني كردن آب آلوده به ويبريوكلرا توسط جريان الكتريسيته
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ضد عفوني كردن آب آلوده به ويبريوكلرا توسط جريان الكتريسيته