معرفی محصول
تاثيرآبياري باراني و سطحي با پساب بر برخي از خصوصيات شيميايي خاك
تاثيرآبياري باراني و سطحي با پساب بر برخي از خصوصيات شيميايي خاك
تاثيرآبياري باراني و سطحي با پساب بر برخي از خصوصيات شيميايي خاك
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
تاثيرآبياري باراني و سطحي با پساب بر برخي از خصوصيات شيميايي خاك