معرفی محصول
بررسي سيستم هاي جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مشهد (پوستر)
بررسي سيستم هاي جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مشهد (پوستر)
بررسي سيستم هاي جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مشهد (پوستر)
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي سيستم هاي جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مشهد (پوستر)