معرفی محصول
آلودگي هوا و تغييرات ساختاري و كروموزومي در دانه هاي گرده گياهان
آلودگي هوا و تغييرات ساختاري و كروموزومي در دانه هاي گرده گياهان
آلودگي هوا و تغييرات ساختاري و كروموزومي در دانه هاي گرده گياهان
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
آلودگي هوا و تغييرات ساختاري و كروموزومي در دانه هاي گرده گياهان